Compassion Træning

for bedre mental og relationel sundhed

Center for Compassions vision er at udbrede Compassion og Compassion Træning i Danmark. Intentionen er at udbredelsen sker både gennem Stanford University’s Compassion Cultivation Training (CCT) kurset, via forskning, videnskabelige publikationer og bøger, via workshops og foredrag i offentlige og private institutioner og organisationer, samt gennem individuelle terapeutiske forløb.

INDIVIDUELLE FORLØB

Individuelle terapiforløb tilbydes både på dansk og engelsk. Nanja har over 10 års erfaring i sit virke som psykolog og er autoriseret både i Danmark og i USA.

LÆS MERE HER

 

HVAD ER COMPASSION?

Center for Compassion Altruism Research and Education (CCARE) ved Stanford University definerer Compassion som en proces som udfolder sig i forhold til smerte og lidelse.

 

COMPASSION CULTIVATION TRAINING (CCT) KURSUS

CCT er udviklet til at støtte alle som gerne vil træne Compassion for selv og andre. Folk som arbejder i en lang række forskellige erhverv kan drage nytte af det.

 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL:

Hvordan er compassion anderledes fra mindfulness?

Man kan ikke træne compassion uden også at træne mindfulness.

Ved Compassion træning udvikler man egenskaber såsom medfølelse, empati, og venlighed mod en selv og andre. Ydermere udvikler man ens styrke til at være med smerte og lidelse, modet til at handle, og robusthed til at stå imod livets udfordringer. Træning af disse kvaliteter støtter en lang række mål i ens liv fra at forbedre ens personlige relationer til at lave positive forbedringer i verden.