KURSER

Kurser hos Center For Compassion

Hvad er Compassion?

Center for Compassion Altruism Research and Education (CCARE) ved Stanford University’s definition på Compassion er at det er en proces som udfolder sig i forhold til smerte og lidelse. Processen begynder med en opmærksomhed på lidelse, som giver anledning til tanker og følelser af bekymring og empati, hvilket til slut motiverer én til handling for at lindre smerten. Ved Compassion træning udvikler man egenskaber såsom medfølelse, empati, og venlighed mod en selv og andre. Ydermere udvikler man ens styrke til at være med smerte og lidelse, modet til at handle, og robusthed til at stå imod livets udfordringer. Træning af disse kvaliteter støtter en lang række mål i ens liv fra at forbedre ens personlige relationer til at lave positive forbedringer i verden.

Om CCT kurset

Compassion Cultivation Training (CCT) er et evidensbaseret program udviklet af Thupten Jinpa, Dalai Lama’s primære engelske oversætter, i samarbejde med psykologer og neurologer, ved Center for Compassion Altruism Research and Education (CCARE) ved Stanford University, Medical School.

Center for Compassions vision er at udbrede Compassion og Compassion Træning i Danmark. Intentionen er at udbredelsen sker både gennem Stanford University’s Compassion Cultivation Training (CCT) kurset, via forskning, videnskabelige publikationer og bøger, via workshops og foredrag i offentlige og private institutioner og organisationer, samt gennem individuelle terapeutiske forløb.

CCT Kurset Indeholder:

• Træning af sindet
• Udvikle færdigheder I forhold til hvordan du relaterer til dig selv og andre
• At have en intention om at vælge compassionate tanker og handlinger
• Undervisning baseret på forskning i compassion
• Daglige meditationsøvelser til at styrke kvaliteter som kærlig venlighed, empati, compassion og mindfulness
• To timers ugentlig klasser med undervisning, meditation, og små gruppe øvelser.

Indledende videnskabelige undersøgelser af CCT har fundet, at CCT reducere depression, angst, stress og øger psykisk trivsel, modstandskraft, og social forbundenhed. Ydermere viser det at deltagere af CCT kurset er bedre i stand at rumme og acceptere deres svære følelser, og at der er mindre undertrykkelse af disse svære følelser. (Isenberg, 2015, Jazaieri et al., 2017, 2015, 2013, 2012, Brito-Pons, 2014).

 

Hvem egner kurset sig til ?

CCT er udviklet til at støtte alle som gerne vil træne Compassion for selv og andre. Folk som arbejder i en lang række forskellige erhverv kan drage nytte af programmet. Både personer med og uden erfaring med meditation kan deltage i kurset. Dog er det vigtigt at der er en villighed til at meditere da det er et vigtig komponent af Compassion træningen.


Næste CCT kursus afholdes i :

  • København, Emdrup Campus mandage d. 8.1.18 – 5.3.18 kl. 16-18
  • Aarhus Universitet, torsdage d. 11.1.18 – 8.3.18 kl 16-18
Tilmelding dig her