INDIVIDUEL TERAPI

Individuel Terapi forløb

Individuel Terapiforløb

Individuelle terapiforløb tilbydes både på dansk og engelsk. Nanja har over 10 års erfaring i sit virke som psykolog og er autoriseret både i Danmark og i USA.

Hun arbejder med problemstillinger såsom:

  • Stress
  • Angst
  • Depression
  • Skam
  • Høj selv-kritik
  • Livsovergange
  • Mennesker som har eller er i følelsesmæssige misbrugs forhold

Nanja er trænet i Dialektisk Adfærds Terapi (DAT) og har arbejdet med denne terapiretning i en del år både i psykiatrien og i en NGO. Ydermere har hun de sidste mange år interesseret sig for compassion, og hvordan compassion træning kan anvendes i det terapeutisk miljø.

Hun arbejder ofte eklektisk, fordi hun mener, at vi alle er individer, og forskellige redskaber kan være hjælpsomme alt efter, hvem vi er, og hvad vores historie og problemstillinger er. Hun tager altid udgangspunkt i compassion, og hvordan compassion kan hjælpe klienten i arbejdet med hans/hendes problemstillinger.

Nanja er medlem af dansk psykolog forening.

Dansk Psykolog Forening

Individuel Terapi forløb foregår på Baunegårdsvej 9 stuen – 2820 Gentofte. Pris 900,- kr. pr. session (60 min.)
Ved aflysning: Dette skal ske minimum 24 timer inden opstart, ellers forbeholder Center For Compassion sig retten til at taksere det fulde beløb. Det samme gør sig gældende for udeblivelse fra en session.